Számtalan megkeresés érkezett Káposztásmegyer II. városrészről, hogy hatalmas igény lenne a postaszolgáltatások javítására. Ezen a részen több ezer ember él, akiknek kiszolgálására mindössze egyetlen postahivatal áll rendelkezésére Káposztásmegyer I-n, a Galopp utcában. Napi tapasztalat, hogy ez a posta nem képes a megnövekedett ügyfélforgalom kezelésére. Ahhoz, hogy Káposztásmegyer II. lakói postai szolgáltatáshoz jussanak két lehetőség közül választhatnak: vagy hosszú időre beállnak az egyetlen postahivatalnál a kígyózó sor végére, vagy beutaznak Újpest központjába egy másik postahivatalba. Figyelembe véve, hogy Káposztásmegyer II. lakossága folyamatosan növekszik az új lakóparkok létrejöttével, így még inkább problémát jelenthet a postai ellátás. A lakosok folyamatos jelzései és megkeresései alapján, a több éve fennálló problémát érzékelve, levélben fordultam a Magyar Posta vezérigazgatójához, amelyben tájékoztatást kértem azokról a lehetőségekről, ami egy új postahivatal megnyitását, vagy egyéb olyan szolgáltatást tenné lehetővé Káposztásmegyer II-n, ami a helyi lakosság postai ellátását könnyítené. Fontos kiemelni, hogy ezzel a Galopp utcai postahivatal működése is gördülékenyebbé válna, tekintettel arra, hogy nem csak Káposztásmegyert, hanem annak vonzáskörzetét is ez az egy posta látja el.

Forrai Péter, a Magyar Posta lakossági vezérigazgató-helyettes tájékoztatása szerint, Társaságuk kész az elképzelések megismerésére, a lehetőségek függvényében azok megvalósítására. Miután a felmerülő ügyfél igénybevétel jellemzően a csekkfeladás, ezért a lakótelepen csekkbefizető automata telepítésére is sor kerülhet, ha az Önkormányzat együttműködést vállal az ezzel kapcsolatos költségek viselésében.

A fentiek figyelembe vételével a 2018.szeptember 27-i Újpesti Képviselő-testületi ülésen az alábbi határozati javaslatot terjesztette elő Berényi Erzsébet  Dk-s önkormányzati képviselő, melyet a helyi MSZP-s képviselők is támogattak:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, kezdjen tárgyalásokat a Magyar Posta Zrt-vel annak érdekében, hogy Káposztásmegyer II. lakótelepen a többi újpesti postahivatal megőrzésével, új postahivatal nyílhasson és/vagy más módon javuljon a lakosság postai szolgáltatásokkal helyben való ellátása. Az Önkormányzat Képviselő-testülete egyben kifejezi azon szándékát, hogy a fenti tárgyalások eredményeképpen szükséges költségeket az Önkormányzat biztosítja.

Valamint,

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti tárgyalások kimeneteléről a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adjon.

A Fideszes többségű képviselő testület egy vitát követően elutasította az előterjesztést. A Polgármester Úr az anyag vitájánál elmondta, hogy az első részével egyetért, csak a beterjesztett határozati javaslat utolsó mondata törvénytelen volt. Szerintünk viszont “ az utolsó mondat csak egy felhatalmazás és szándéknyilatkozat volt, ami nem törvénytelen, nem minősül kötelezettségvállalásnak, inkább egy erős felhatalmazásnak a polgármester felé. A Fidesznek lehetősége lett volna módosító javaslattal is élnie, akar külön-külön szavaztatni, de nem tette.” Azaz nem igazán fontos nekik ez a kérdés.

A következő Testületi ülésre is bevisszük a témát,  tesszük ezt mindaddig, amíg érdemi döntés nem születik az ügyben.